Zlepšení bytecode interpretu a překladače projektu RIR

Zlepšení bytecode interpretu a překladače projektu RIR

Autor práce

Jan Ječmen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Petr Máj

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu