Zelené počítanie

Zelené počítanie

Autor práce

Matúš Jančiar
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu