Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Autor práce:

Jakub Strmeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce:

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Sdílet tuto práci: