Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Autor práce

Jakub Strmeň

Vedúci práce

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu