Vyhodnocování výkonnosti cloudových aplikací

Vyhodnocování výkonnosti cloudových aplikací

Autor práce

Gábor Sándor

Vedúci práce

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu