Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce

Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu