Určovanie polohy statických objektov z pohyblivej kamery

Určovanie polohy statických objektov z pohyblivej kamery

Autor práce

Milan Ondrašovič
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Peter Tarábek, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu