Sila a zložitosť moderných regulárnych výrazov

Sila a zložitosť moderných regulárnych výrazov

Autor práce

Tatiana Tóthová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

RNDr. Michal Forišek, PhD

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu