Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín

Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín

Autor práce

David Kendi
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu