Pokročilá statická analýza atomicity v souběžných programech prostřednictvím Facebooku Infer

Pokročilá statická analýza atomicity v souběžných programech prostřednictvím Facebooku Infer

Autor práce

Dominik Harmim Ing.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Tomáš Vojnar Prof. Ing. Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu