Optimalizace Customer Lifetime Value v retailovém bankovnictví

Optimalizace Customer Lifetime Value v retailovém bankovnictví

Autor práce

Tomáš Píhrt

Vedúci práce

Ing. Pavel Jašek

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu