Návrh architektúry pre spracovanie a analýzu transakčných obchodných dát

Návrh architektúry pre spracovanie a analýzu transakčných obchodných dát

Autor práce

Kamil Strachan

Vedúci práce

Ing. Peter Bednár, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu