Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností

Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností

Autor práce

Lukáš Babula
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Burda Kamil

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu