Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností

Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností

Autor práce

Lukáš Babula

Vedúci práce

Ing. Burda Kamil

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu