Kybernetické zbraně – jejich použití v útoku a obraně

Kybernetické zbraně – jejich použití v útoku a obraně

Autor práce

Daniel Walter
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu