Koalgebraické modelovanie správania sa IDS na zdrojovo orientovanom základe

Koalgebraické modelovanie správania sa IDS na zdrojovo orientovanom základe

Autor práce

Ján Perháč
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Daniel Mihályi

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu