Indexace rozsáhlých textových dat a vyhledávání v zaindexovaných datech

Indexace rozsáhlých textových dat a vyhledávání v zaindexovaných datech

Autor práce

David Kozák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu