Detekce HTTPS brute-force útoků na rychlých počítačových sítích

Detekce HTTPS brute-force útoků na rychlých počítačových sítích

Autor práce

Jan Luxemburk
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Karel Hynek

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu