Detekce beztexturových 3D objektů

Detekce beztexturových 3D objektů

Author

Petra Svobodová

Supervisor

Ing. Jan Gaura, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share