Startuje 15. ročník soutěže IT SPY, v čele s novým předsedou chce oslovit více univerzit i firem z praxe

Startuje 15. ročník soutěže IT SPY, v čele s novým předsedou chce oslovit více univerzit i firem z praxe

Příležitost blýsknout se před profíky z oboru nebo pomoci vyřešit celospolečenský problém – i to může být motivací pro účast v unikátní soutěžní přehlídce nejlepších diplomových prací z informatiky IT SPY. Ročně se v soutěži utká 1500 až 2000 studentských projektů nejlepších mladých IT mozků, absolventů předních českých a slovenských vysokých škol. Soutěž odstartovala svůj 15. ročník, který vyvrcholí 20. 11. 2024 slavnostním vyhlášením vítěze. Do čela odborné poroty soutěže byl nově jmenován Martin Tomášek z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky z Technické univerzity v Košiciach. Ve své funkci by rád přilákal do soutěže i další vysoké školy v ČR a SR zaměřené na IT. Za klíčové téma pro letošní ročník soutěže považuje hloubkové učení umělé inteligence.

„Všichni vnímáme, jak roste důležitost moderních technologií v našem každodenním životě. Abychom je zvládli využívat, ale také se uměli bránit rizikům, která můžou přinést, potřebujeme nové generace informatiků. Soutěž IT SPY je výstavní skříní nejlepších prací v oboru, ale také dalším propojením mezi špičkovým výzkumem a využitím jeho výsledků v praxi,” vysvětluje Bohumír Zoubek, člen poroty soutěže IT SPY ze společnosti Profinit, organizátora soutěže. Význam soutěže potvrzuje také nový předseda poroty, Martin Tomášek z Technické univerzity v Košiciach. Jeho cílem je zapojit do soutěžní přehlídky diplomové práce ze všech českých a slovenských univerzit se zaměřením na IT. „Chceme ukázať, že vysoké školy v Česku a na Slovensku dokážu vychovať kvalitných absolventov, ktorí sa neboja ísť do náročných výskumných tém, vedia ponúknuť inovatívne riešenia a sú schopní sa úspešne prezentovať a presadiť,“ říká Martin Tomášek a dodává: „Potenciál tém z umelej inteligencie, akými sú hlboké učenie, GPT respektive LLM, sme stále ešte nevyčerpali.“

Hledání největších IT talentů probíhá v několika kolech. V prvním kole musí student podat přihlášku prostřednictvím svého ambasadora na škole, kde studoval. Ty nejlepší práce dostanou prostor se prezentovat ve finále před odbornou porotou.

Klíčové termíny soutěže IT SPY 2024:

2.5.2024           zahájení 15. ročníku soutěže IT SPY 2024

13.9.2024         uzavření přihlášek

17.10.2024       vyhlášení finalistů a zahájení online hlasování

18.11.2024       uzavření online hlasování

20.11.2024       finále a slavnostní vyhlášení

Rozhovor s novým předsedou poroty soutěže IT SPY, doc. Ing. Martinem Tomáškem PhD., z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzita v Košiciach

1. Jaká je podle Vás role předsedy poroty IT SPY? Čeho byste chtěl ve vedení soutěže dosáhnout?

Úlohou poroty a jej predsedu je udržať kvalitu posudzovania pri výbere finalistov a víťazov súťaže. Súťažou IT SPY predstavujeme najzaujímavejšie a najlepšie diplomové práce nielen odbornej verejnosti, firmám a investorom, ale aj laikom. Chceme ukázať, že vysoké školy v Česku a na Slovensku dokážu vychovať kvalitných absolventov, ktorí sa neboja ísť do náročných výskumných tém, vedia ponúknuť inovatívne riešenia a sú schopní sa úspešne prezentovať a presadiť. Bol by som rád, ak by naša súťaž na vysokých školách rezonovala a prispela k motivácii študentov a akademikov zvyšovať kvalitu vo svojich záverečných prácach, aby sa svojim výskumom nebáli presadiť v tejto širokej konkurencii.

2. Soutěž IT SPY letos vstupuje do svého 15. ročníku. V oboru IT se však koná celá řada konkurenčních soutěží a přehlídek. V čem je podle Vás soutěž unikátní i v porovnání s podobnými soutěžemi?

Súťaží študentských projektov je viacero a nie sú to len súťaže diplomových prác, akou je IT SPY. Súťaží sa v nich s rôznymi formami projektov v špecifických oblastiach IT často vychádzajúcich z komerčných záujmov ich organizátorov s cieľom nájsť a podporiť mladé talenty a ponúknuť im príležitosť. Tieto súťaže sa v rôznych formách zameriavajú na riešenia konkrétnych technologických výziev alebo na inovácie a podnikanie, kde sa hodnotí potenciál komercializácie technologických nápadov. Motivácií pre účasť v našej súťaži diplomových prác je mnoho a môže byť veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj vysoké školy. Súťaž predstavuje pódium na predvedenie výsledkov výskumu a metodológie širšiemu publiku, čo vedie k uznaniu a ďalším príležitostiam. Účastníci dostávajú cennú spätnú väzbu od kolegov a odborníkov z akademickej aj komerčnej sféry. Nehľadáme špecialistu na konkrétnu oblasť, ale plnohodnotných profesionálov, ktorí dokážu preskúmať a riešiť náročné IT problémy.

3. Chcete oslovit více vysokých škol, aby se do soutěže aktivně zapojily? Kterým směrem chcete jít a jaký vidíte potenciál v počtu nově přihlášených prací?

Chceme zapojiť všetky vysoké školy z Česka a Slovenska, ktoré majú akreditované štúdium v niektorej z IT oblastí. Vysoké kritéria, ktoré pre posúdenie kvality diplomovej práce v našej súťaži máme, majú za cieľ motivovať, povzbudzovať a inšpirovať študentov tým, že zosúladia ich očakávania a povzbudia ich prácu počas celého projektu. Je to cenná skúsenosť, ktorá im pomáha rozvíjať vedecké a kreatívne myslenie. Samotné vysoké školy sa chcú tiež presadiť v konkurencii ostatných, pričom udržanie motivácie a angažovanosti študentov je rozhodujúce pre úspech.

4. Soutěž je o mladých talentovaných informaticích, kteří stojí na začátku kariéry. Jak jim může účast v soutěži pomoci v hledání práce?

Súťaže mávajú špecifické ciele a kritériá hodnotenia a u nás zahŕňajú najmä význam výskumnej otázky, uskutočniteľnosť metodológie, potenciálny vplyv výsledkov výskumu a jasnosť prezentácie. To sú veľmi cenné zručnosti. Účasť v súťaži je pre študentov motiváciou, ktorá poháňa nielen ich snahu o dokonalosť, ale prispieva aj k ich osobnému a profesionálnemu rastu. Prijatie takejto motivácie vedie a pomáha im pri budovaní pevných základov pre budúcu kariéru. Úspech v súťaži je potvrdenie kvalít študenta a myslím si, že žiaden zamestnávateľ by si nemal nechať ujsť príležitosť ich spoznať.

5. Jaký je podle Vás poměr teoretických prací, jejichž autoři po skončení studia zůstávají dále ve školách oproti těm, kteří odchází do komerční sféry?

Diplomové práce nedelím striktne na teoretické a praktické. Na absolventov sa tiež nesnažím pozerať podľa toho či sú vhodní pre akademickú alebo komerčnú prax. Dôležitá je schopnosť preskúmať a nájsť riešenie stanoveného problému serióznymi prostriedkami. Dobrá diplomová práca by mala prezentovať hlboké porozumenie problému zo strany autora a zároveň by mala použiť systematický metodologický postup riešenia so zrozumiteľnou interpretáciou dosiahnutých výsledkov. V dobrej diplomovej práci dokáže autor nájsť ako teoretické tak aj praktické prínosy. A práve to v súťažných prácach porota hľadá. Je pravdou, že niekedy môžu byť praktické prínosy zaujímavé len pre úzku skupinu akademikov, ale kvalita autora sa odrazí práve na tom ako dokáže zaujať širšiu odbornú verejnosť a komerčnú sféru. Myslím si, že väčšina finalistov má potenciál bez problémov pôsobiť v komerčnom aj akademickom výskume a je najmä na nás ako sa o nich dokážeme pobiť.

6. Vloni vyhrála soutěž diplomová práce pro konkrétní soukromou firmu. Vnímáte toto jako zesilující trend, kdy firmy chtějí více než dříve působit na vysokých školách?

Je dobré, že sa presadzujú aj práce, ktorých zadávateľmi sú komerčné firmy. Práve na takýchto prácach vidíme, ako študent dokáže uchopiť zadanú tému. V možno na prvý pohľad jasnom komerčnom zadaní objaví výskumný potenciál a nielenže nájde inovatívne reálne riešenie, aplikáciu pre zadávateľa, ale kvalitnou diplomovou prácou preukáže aj svoj prínos vo výskume. Koordinovaný výskum a vývoj (R&D) je dôležitý pre obe sféry komerčnú aj akademickú.

S prebiehajúcim rozvojom IT priemyslu v našom regióne, musí každá vysoká škola cítiť nárast záujmu. Investuje sa do budovania inovačných centier a centier transferu technológií. Navyše, vysoké školy získavajú možnosť riešiť naliehavé globálne alebo miestne problémy a naši študenti tak majú šancu prispieť aj k významným spoločenským výzvam. Konkurenčné prostredie podporuje inovácie, núti myslieť kreatívne a prichádzať s novými riešeniami a tak aj naša súťaž dokáže spájať jednotlivcov z rôznych, nielen IT, odborov, podporuje spoluprácu a výmenu nápadov.

7. Jaká témata budou podle Vás klíčová letos?

Myslím si, že potenciál tém z umelej inteligencie akými sú hlboké učenie, GPT resp. LLM, sme stále ešte nevyčerpali. Zaujímavé bude sledovať v akých ďalších doménach sa tieto techniky objavia, nepreskúmaných možností je stále veľa a presah týchto tém nielen do technických oblastí je veľkou výzvou. Naša súťaž ale nie je monotematická a z predošlých ročníkov je zrejmé, že české a slovenské vysoké školy dokážu ponúknuť veľmi pestrú paletu IT tém a problémov. Teším sa na všetky nominované práce a náročný výber finalistov a víťazov.

—————————————————

Záštitu soutěži udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a KINIT.

Soutěž v roli partnerů podporují společnosti Raiffeisenbank, T-Mobile, Počítačová škola GOPAS a Global Assistance.