Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. : „Něco jsem udělal a svět se o tom dozví.”

Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. je absolventem inženýrského i doktorandského studia v oboru Výpočetní technika a informatika na ČVUT. V roce 2008 zde získal v témže oboru docenturu. V současné době působí jako zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií pražského ČVUT. Předmětem zájmu jeho vědeckého výzkumu jsou stringologie, teorie konečných automatů, komprese dat a bioinformatika. Je také hostujícím editorem vědeckých časopisů Discrete Applied Mathematics, International Journal of Foundations of Computer Science a Theoretical Computer Science.

1. V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Největším přínosem je podle mne zviditelnění a ocenění vlastní práce. Něco jsem udělal a svět se o tom dozví. Dozví se o ní širší veřejnost, nejenom státnicová komise. Výsledky mé několikaměsíční práce nezůstanou někde v šuplíku. Mé práce si někdo všimne a může ji využít, bude v ní pokračovat, využije ji v nějakém produktu nebo v dalším výzkumu, případně mi nabídne spolupráci, stáž, nebo zajímavou práci.

2. Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Společně s děkanem naší fakulty a dalším kolegou vybíráme z prací navržených do soutěže předsedy státnicových komisí. Diplomová práce nominovaná za fakultu by se neměla sestávat z pouhé aplikace známých technologií a algoritmů. Takovýchto standardních prací je mnoho. Měla by přinést něco navíc. Měla by být něčím výjimečná. Měla by mít prvky vědecké práce, která o trošku posouvá lidské vědění. Samozřejmě nemá charakter dizertační práce, to je o úroveň dále.
Pokud srovnávám obhajované práce, pak spojením zajímavých technologií a algoritmů vznikají pěkná díla. Pak jsou ale práce, které přidávají originální nápad, zlepšují nějaké technologie nebo algoritmy, případně vznikají nové algoritmy, které mají potenciál dalšího využití. To jsou pak práce, které vyčnívají a zaslouží si speciální ohodnocení. Naštěstí takových prací se vždy několik najde.

3. Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

Velmi mne zaujala poslední práce, kterou jsem vedl. Nerad bych se však o ní zmiňoval více, abych nikoho neovlivňoval. Tato práce se totiž dostala do užšího výběru na nominace za naši fakultu.

4. Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

V současné době je stále velký nedostatek kvalitních IT odborníků. Zdá se tedy, že kdo studuje IT, nemusí se snažit, práci vždy najde. Tato soutěž dává studentům možnost vyniknout, zviditelnit se. Firmy hledající opravdu kvalifikovaného odborníka s vysokým potenciálem, pak mají větší šanci ho nalézt. Účast v soutěži ACM SPY životopis velmi zatraktivní a její autor získává konkurenční výhodu. Dalším zatraktivněním může pak být zajímavá odborná stáž. Příkladem je např. Barbora Micenková, vítězka soutěže v roce 2011. Vítězství v soutěži jí pomohlo získat stáž ve společnosti Google.

5. Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Mne osobně velmi nadchl obrovský rozvoj v oblasti zvané bioinformatika, informatika aplikovaná na biologická data. Je to tedy obor na hraně informatiky a biologie. Dříve trvalo přečtení lidského genomu 15 let, nyní jsou to dva dny. Výsledkem jsou obrovská kvanta dat, která jsou velkou výzvou pro IT. Tato data je potřeba uchovat a zpracovat. Díky tomu bude možné zrychlit výzkum nemocí a urychlit vývoj léků.
Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. je absolventem inženýrského i doktorandského studia v oboru Výpočetní technika a informatika na ČVUT. V roce 2008 zde získal v témže oboru docenturu. V současné době působí jako zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií pražského ČVUT. Předmětem zájmu jeho vědeckého výzkumu jsou stringologie, teorie konečných automatů, komprese dat a bioinformatika. Je také hostujícím editorem vědeckých časopisů Discrete Applied Mathematics, International Journal of Foundations of Computer Science a Theoretical Computer Science.

1. V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Největším přínosem je podle mne zviditelnění a ocenění vlastní práce. Něco jsem udělal a svět se o tom dozví. Dozví se o ní širší veřejnost, nejenom státnicová komise. Výsledky mé několikaměsíční práce nezůstanou někde v šuplíku. Mé práce si někdo všimne a může ji využít, bude v ní pokračovat, využije ji v nějakém produktu nebo v dalším výzkumu, případně mi nabídne spolupráci, stáž, nebo zajímavou práci.

2. Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Společně s děkanem naší fakulty a dalším kolegou vybíráme z prací navržených do soutěže předsedy státnicových komisí. Diplomová práce nominovaná za fakultu by se neměla sestávat z pouhé aplikace známých technologií a algoritmů. Takovýchto standardních prací je mnoho. Měla by přinést něco navíc. Měla by být něčím výjimečná. Měla by mít prvky vědecké práce, která o trošku posouvá lidské vědění. Samozřejmě nemá charakter dizertační práce, to je o úroveň dále.
Pokud srovnávám obhajované práce, pak spojením zajímavých technologií a algoritmů vznikají pěkná díla. Pak jsou ale práce, které přidávají originální nápad, zlepšují nějaké technologie nebo algoritmy, případně vznikají nové algoritmy, které mají potenciál dalšího využití. To jsou pak práce, které vyčnívají a zaslouží si speciální ohodnocení. Naštěstí takových prací se vždy několik najde.

3. Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

Velmi mne zaujala poslední práce, kterou jsem vedl. Nerad bych se však o ní zmiňoval více, abych nikoho neovlivňoval. Tato práce se totiž dostala do užšího výběru na nominace za naši fakultu.

4. Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

V současné době je stále velký nedostatek kvalitních IT odborníků. Zdá se tedy, že kdo studuje IT, nemusí se snažit, práci vždy najde. Tato soutěž dává studentům možnost vyniknout, zviditelnit se. Firmy hledající opravdu kvalifikovaného odborníka s vysokým potenciálem, pak mají větší šanci ho nalézt. Účast v soutěži ACM SPY životopis velmi zatraktivní a její autor získává konkurenční výhodu. Dalším zatraktivněním může pak být zajímavá odborná stáž. Příkladem je např. Barbora Micenková, vítězka soutěže v roce 2011. Vítězství v soutěži jí pomohlo získat stáž ve společnosti Google.

5. Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Mne osobně velmi nadchl obrovský rozvoj v oblasti zvané bioinformatika, informatika aplikovaná na biologická data. Je to tedy obor na hraně informatiky a biologie. Dříve trvalo přečtení lidského genomu 15 let, nyní jsou to dva dny. Výsledkem jsou obrovská kvanta dat, která jsou velkou výzvou pro IT. Tato data je potřeba uchovat a zpracovat. Díky tomu bude možné zrychlit výzkum nemocí a urychlit vývoj léků.