ACM SPY 2013 startuje

Praha, 29. 4. 2013 – Prestižní soutěž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií odstartovala svůj další ročník.

Bylo vyhlášeno nové kolo soutěže ACM SPY, kam budou moci studenti předních českých a slovenských univerzit, podobně jako v uplynulých 10 ročnících, od června 2013 přihlašovat svoje diplomové práce dokončené v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je podpora studentů ve studiu s důrazem na vědecký a výzkumný dopad diplomových prací a zejména jejich uplatnění v praxi. Posledním dnem, kdy je možné práci přihlásit, je 15. září 2013.

Hlavními organizátory jsou české a slovenské vysoké školy a společnost Profinit. Záštitu nad soutěží převzala odborná organizace ACM (Association for Computing Machinery), největší světová vzdělávací a vědecká společnost, která působí v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, kde podporuje šíření znalostí v této oblasti se zvláštním důrazem na vývoj a vědu.

Unikátní koncept soutěže spočívá v zapojení předních českých a slovenských vysokých škol jako organizátorů. Přihlášení do soutěže probíhá přes fakultu, která může přihlásit maximálně 10 diplomových prací. Zároveň nesmí přihlásit práce od více než 10 % absolventů v daném roce. Koncept spolupráce s vysokými školami garantuje vysokou odbornost soutěže. V minulém roce projevilo zájem poměřit se s budoucími kolegy nebo konkurenty rekordních 1 513 studentů.

Předsedou odborné poroty je doc. Ing. Jan Holub, Ph.D., který v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. „Jsem velmi rád, že již jedenáctým rokem úspěšně funguje soutěž pro studenty oborů z oblasti informatiky a informačních technologií. Propojení studia s praxí považuji osobně za velmi důležité a tato soutěž studenty motivuje k tomu, aby svůj čas věnovali výzkumu, který jim bude přínosem v jejich profesní či akademické dráze.“

Všechny práce nominované jednotlivými vysokými školami budou zveřejněné v Galerii nejlepších na webových stránkách soutěže. Z nich jsou na fakultní úrovni vybrány práce postupující do semifinále. Finalisty a v dalším kole i vítěze soutěže (listopad 2013) pak vybírá porota složená z odborníků z českých a slovenských univerzit. Všichni finalisté získají hodnotné ceny, celkový vítěz ACM SPY navíc získá finanční odměnu 1 000 eur a vedoucí jeho diplomové práce 200 eur.

Pod organizačním zastřešením ČVUT v Praze soutěž spoluorganizují následující univerzity:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Komenského Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dalšími partnery soutěže jsou Microsoft a Canon.

Mediálním partnerem soutěže je server Ekonom.cz.

Podrobné podmínky soutěže a další informace najdete na itspy2.wpengine.com a www.acm-spy.sk.

O soutěži ACM SPY

ACM SPY navazuje na tradici soutěže ACM Student Research Competition, kterou od roku 2003 pořádala Czech ACM (Association for Computing Machinery) a vysoké školy v ČR a SR, od roku 2009 i Slovakia ACM, a na tradici soutěže IT diplomky roku, kterou dříve pořádala společnost Profinit.

O společnosti Profinit, s. r. o.

Profinit je softwarová společnost se sídlem v Praze, založená v roce 1998. Od roku 2007 je členem nadnárodní skupiny New Frontier Group působící primárně v oblasti střední a východní Evropy. Profinit patří ke špičce v oblasti vývoje software na zakázku (* TOP 5, zdroj Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in the Czech Republic, 2012, IDC #ES09U), datových skladů a business intelligence. Je leaderem v oblasti datové integrace, datové kvality a master data managementu a distributorem best-in-class produktů rodiny Informatica. Mezi zákazníky společnosti Profinit patří největší finanční instituce v ČR, telekomunikační operátoři, utility a státní správa. Od roku 2007 je společnost Profinit nositelem certifikací ISO 9001:2000, aktuálně v revizi ISO 9001:2008 a od roku 2010 certifikací na systém managementu bezpečnosti informací dle normy 27001:2005. Více na www.profinit.eu.Praha, 29. 4. 2013 – Prestižní soutěž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií odstartovala svůj další ročník.

Bylo vyhlášeno nové kolo soutěže ACM SPY, kam budou moci studenti předních českých a slovenských univerzit, podobně jako v uplynulých 10 ročnících, od června 2013 přihlašovat svoje diplomové práce dokončené v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je podpora studentů ve studiu s důrazem na vědecký a výzkumný dopad diplomových prací a zejména jejich uplatnění v praxi. Posledním dnem, kdy je možné práci přihlásit, je 15. září 2013.

Hlavními organizátory jsou české a slovenské vysoké školy a společnost Profinit. Záštitu nad soutěží převzala odborná organizace ACM (Association for Computing Machinery), největší světová vzdělávací a vědecká společnost, která působí v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, kde podporuje šíření znalostí v této oblasti se zvláštním důrazem na vývoj a vědu.

Unikátní koncept soutěže spočívá v zapojení předních českých a slovenských vysokých škol jako organizátorů. Přihlášení do soutěže probíhá přes fakultu, která může přihlásit maximálně 10 diplomových prací. Zároveň nesmí přihlásit práce od více než 10 % absolventů v daném roce. Koncept spolupráce s vysokými školami garantuje vysokou odbornost soutěže. V minulém roce projevilo zájem poměřit se s budoucími kolegy nebo konkurenty rekordních 1 513 studentů.

Předsedou odborné poroty je doc. Ing. Jan Holub, Ph.D., který v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. „Jsem velmi rád, že již jedenáctým rokem úspěšně funguje soutěž pro studenty oborů z oblasti informatiky a informačních technologií. Propojení studia s praxí považuji osobně za velmi důležité a tato soutěž studenty motivuje k tomu, aby svůj čas věnovali výzkumu, který jim bude přínosem v jejich profesní či akademické dráze.“

Všechny práce nominované jednotlivými vysokými školami budou zveřejněné v Galerii nejlepších na webových stránkách soutěže. Z nich jsou na fakultní úrovni vybrány práce postupující do semifinále. Finalisty a v dalším kole i vítěze soutěže (listopad 2013) pak vybírá porota složená z odborníků z českých a slovenských univerzit. Všichni finalisté získají hodnotné ceny, celkový vítěz ACM SPY navíc získá finanční odměnu 1 000 eur a vedoucí jeho diplomové práce 200 eur.

Pod organizačním zastřešením ČVUT v Praze soutěž spoluorganizují následující univerzity:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Komenského Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dalšími partnery soutěže jsou Microsoft a Canon.

Mediálním partnerem soutěže je server Ekonom.cz.

Podrobné podmínky soutěže a další informace najdete na itspy2.wpengine.com a www.acm-spy.sk.

O soutěži ACM SPY

ACM SPY navazuje na tradici soutěže ACM Student Research Competition, kterou od roku 2003 pořádala Czech ACM (Association for Computing Machinery) a vysoké školy v ČR a SR, od roku 2009 i Slovakia ACM, a na tradici soutěže IT diplomky roku, kterou dříve pořádala společnost Profinit.

O společnosti Profinit, s. r. o.

Profinit je softwarová společnost se sídlem v Praze, založená v roce 1998. Od roku 2007 je členem nadnárodní skupiny New Frontier Group působící primárně v oblasti střední a východní Evropy. Profinit patří ke špičce v oblasti vývoje software na zakázku (* TOP 5, zdroj Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in the Czech Republic, 2012, IDC #ES09U), datových skladů a business intelligence. Je leaderem v oblasti datové integrace, datové kvality a master data managementu a distributorem best-in-class produktů rodiny Informatica. Mezi zákazníky společnosti Profinit patří největší finanční instituce v ČR, telekomunikační operátoři, utility a státní správa. Od roku 2007 je společnost Profinit nositelem certifikací ISO 9001:2000, aktuálně v revizi ISO 9001:2008 a od roku 2010 certifikací na systém managementu bezpečnosti informací dle normy 27001:2005. Více na www.profinit.eu.