Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce:

Mgr. Filip Svoboda
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce:

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

Sdílet tuto práci: