Společnost PROFINIT je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information managementu. Úspěšně dodáváme řešení především v oblasti vývoje softwaru na zakázku, datových skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA.

www.profinit.eu

 

 

Záštitu pro rok 2020 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 

 

Záštitu pro rok 2020 udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

www.mpo.cz

 

 

Záštitu pro rok 2020 udělilo Ministerstvo školství, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

www.minedu.sk

 

 

Záštitu pro rok 2019 udělil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

https://www.vicepremier.gov.sk/

 

 

Partneři

Přední český portál, který již od roku 2009 informuje o online dění aneb startupy, sociální sítě, ty internety! Důležité médium pro všechny, kteří to myslí s podnikáním vážně.

www.tyinternety.cz

 

 

Partneři

Soutěž podnikatelských záměrů Nápad roku organizuje společnost Podpora rozvoje podnikání s.r.o. Posláním soutěže je šířit a rozvíjet podnikatelské myšlení a aktivity studentů i široké veřejnosti a usnadnit jim počáteční kroky v jejich samostatném podnikání.

Soutěž podnikatelských záměrů a začínajících podnikatelů je určena jednotlivcům i týmům s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu rozjezdu (společnosti do 2 let své existence). Cílem je pomoci začínajícím podnikatelům uvést své nápady na trh, a to formou investice až do 10 milionů korun, odborné zpětné vazby či medializace.

Hodnotící kritéria jsou proveditelnost projektu, potenciál dalšího růstu, originalita projektu, kvalita zpracování a osoba podnikatele.

www.napadroku.cz

 

 

Partneři

Časopis IT Systems vychází již 18 let a oslovuje především IT manažery, kteří potřebují mít přehled o aktuální nabídce a trendech v oblasti podnikových aplikací a řešení. Současně pomáhá IT profesionálům efektivně řídit IT v souladu s potřebami byznysu.

Pravidelná vydání měsíčníku IT Systems doplňují specializované přílohy zaměřené na vybraná témata (ERP, BI, cloud, bezpečnost) nebo odvětví (výroba, veřejný sektor).www.systemonline.cz

 

Partneři

Magazín Studenta je nejčtenějším studentským časopisem. Nabízí přibližně 80 stran čtivých článků zaměřených na aktuální témata i kariérní tipy a příležitosti nejen pro studenty, ale i absolventy. Můžete ho získat zdarma v prostorách vysokých škol v období semestru nebo online na internetovém portále www.studenta.cz, kde také naleznete rozšiřující obsah.

www.studenta.cz

 

Partneři

Samurai shot je prémiová značka přírodních, funkčních nápojů z čajů a bylin. Nápoj je založen na funkčnosti teinu ze silného čajového výluhu. Obsah čajového kofeinu je přibližně 70 mg v jednom panáku o objemu 0,05 l, což je množství kofeinu jako v běžném energy drinku. Čaj podporuje soustředění a dobré trávení. Doporučujeme užívat jako stimulant proti únavě. Vyrobeno v České republice.

www.samuraishot.cz