ACM Chapter

Czech ACM Chapter
& Slovakia ACM Chapter

ACM (Association for Computing Machinery) je největší světová vzdělávací a vědecká společnost, která působí v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií. Podporuje šíření znalostí v  IT oblasti se zvláštním důrazem na vývoj a vědu. Činnost ACM je organizována v rámci poboček (Chapters) v USA i v zahraničí. V České republice působí jako Czech ACM Chapter a na Slovensku jako Slovakia ACM Chapter.

profinit

Společnost PROFINIT je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information managementu. Úspěšně dodáváme řešení především v oblasti vývoje softwaru na zakázku, datových skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA.

České a slovenské univerzity