Zobecněná zrcadlová symetrie bodu množiny v E3

Zobecněná zrcadlová symetrie bodu množiny v E3

Autor práce

Ing. Eliška Mourycová
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci