Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP

Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP

Autor práce

Filip Macák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Milan Češka

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci