Zátěžové hlasové testy

Zátěžové hlasové testy

Autor práce

Kurdík Michael
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Nový Pavel

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci