Vícejazyčná analýza mínění založená na aspektech

Vícejazyčná analýza mínění založená na aspektech

Autor práce

Jakub Šmíd
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Pavel Přibáň

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci