Systém pro podporu nakupování pro nevidomé

Systém pro podporu nakupování pro nevidomé

Autor práce

Klvan Miloš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Míkovec Zdeněk

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci