Spracovanie údajov v prostredí zmiešanej reality

Spracovanie údajov v prostredí zmiešanej reality

Autor práce

Jakub Čech
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci