Rafinácia paralelných korpusov z webu

Rafinácia paralelných korpusov z webu

Autor práce

Jakub Kúdela
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci