Processing data from two-photon microscope

Processing data from two-photon microscope

Autor práce

Tomek Jakub
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Novák Ondřej

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci