Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Autor práce

Holub Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci