Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Autor práce

Srba Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci