Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Autor práce

Vogeltanz Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Pokorný Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci