Návrh pokročilých algoritmov umelej inteligencie v autonómnej mobilite založenej na využití výpočtov na hrane

Návrh pokročilých algoritmov umelej inteligencie v autonómnej mobilite založenej na využití výpočtov na hrane

Autor práce

Adam Petík
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Juraj Gazda

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci