Moderní webové rozhraní pro Chip DVD

Moderní webové rozhraní pro Chip DVD

Autor práce

Kostělej Valentin
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci