Modelování událostí na sémantickém webu

Modelování událostí na sémantickém webu

Autor práce

Tomáš Hanzal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci