Model pro rozpoznání diktovaných čísel pro společnost poskytující interactive voice response (IVR)

Model pro rozpoznání diktovaných čísel pro společnost poskytující interactive voice response (IVR)

Autor práce

Ing. Martin Nykodem
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Mgr. Alexander Kovalenko, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci