Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Autor práce

Holec Matúš
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Tichý Vladimír

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci