Měření tloušťky vrstev materiálu odebraných ze vzorku elektronovým mikroskopem

Měření tloušťky vrstev materiálu odebraných ze vzorku elektronovým mikroskopem

Autor práce

Jiří Kutálek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Čadík

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci