Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Autor práce

Martin Čičmanec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Boris Lacsný, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci