Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Autor práce

Lojkásek Jakub
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Martinovič Jan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci