Detekce vizuálních vzorů ve webových stránkách

Detekce vizuálních vzorů ve webových stránkách

Autor práce

Ing. Martin Kotraš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci