Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Autor práce

Seidl Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Skočík Petr

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci