Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi

Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi

Autor práce

Son Hai Nguyen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Prof. Ing. Herout Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci