Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Autor práce

Sojka Lukáš
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Krömer Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci