ZDIEĽANIE TAJOMSTVA PRE SPRÁVU SÚKROMNÝCH ÚDAJOV

ZDIEĽANIE TAJOMSTVA PRE SPRÁVU SÚKROMNÝCH ÚDAJOV

Autor práce

Ing. Peter Čuřík
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

O projekte

Ročník

2022

Zdieľať túto prácu