Využitie strojového učenia v stávkovom systéme

Využitie strojového učenia v stávkovom systéme

Autor práce

Marek Ružička

Vedúci práce

doc. Ing. Juraj Gazda, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu