Ukážková aplikácia v softvéri pre laboratórium virtuálnej reality

Ukážková aplikácia v softvéri pre laboratórium virtuálnej reality

Autor práce

Marián Hudák

Vedúci práce

Ing. Štefan Korečko, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu