Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek

Vedúci práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu